Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Chang Han-Na - Haydn Cello Concertos

​Conducted by: Giuseppe Sinopoli

​1. 하이든: 첼로 협주곡(Cellokonzert) C장조 Hob. Vllb:1 - 1. Moderato

2. 하이든: 첼로 협주곡(Cellokonzert) C장조 Hob.Vllb:1 - 2. Adagio

3. 하이든: 첼로 협주곡(Cellokonzert) C장조 Hob.Vllb:1 - 3. Finale: Allegro Molto

4. 하이든: '약제사(Lo Speziale)': Dramma Giocosa Sinfonia (Overtura) G장조 Hob.la:10 - 1. Presto 

5. 하이든: '약제사(Lo Speziale)': Dramma Giocosa Sinfonia (Overtura) G장조 Hob.la:10 - 2. Andante

6. 하이든: '약제사(Lo Speziale)': Dramma Giocosa Sinfonia (Overtura) G dur Hob.la:10 - 3. Presto

7. 하이든: 첼로 협주곡(Cellokonzert) D장조 Hob.Vllb:2 - 1. Allegro Moderato

8.하이든: 첼로 협주곡(Cellokonzert) D장조 Hob.Vllb:2 - 2. Adagio

9. 하이든: 첼로 협주곡(Cellokonzert) D장조 Hob.Vllb:2 - 3. Rondo: Allegro

Δεν υπάρχουν σχόλια: