Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Clachan - Windbroke Dunmore lasses

Clachan speelt Windbroke & Dunmore lasses
live bij Helende Geluiden 2017

Marianne Voet Bohran
Fons Panneman Piano
Gerard Clements Fluiten
Marc de Roos Uillian Pipes
Carin Greve Viool
Franc Janssen Gitaar 

Audio en video editing - Kees van Boxtel

Δεν υπάρχουν σχόλια: