Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Johann Sebastian Bach, Toccata and Fugue d minor BWV 565

Visit my website www.helene-schulthess.ch

Johann Sebastian Bach, Toccata und Fuge d-Moll BWV 565, 
Querflöte, gespielt von Helene Schulthess
Johann Sebastian Bach, Toccata and Fugue in D Minor BWV 565,
Flute, played by Helene Schulthess

Δεν υπάρχουν σχόλια: