Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Persian Classical Music: A trio in Mahur

A trio in Mahur

Tombak: Pedram Khavarzamini
Kamanche: Alireza Mehdizadeh
Tar: Araz Salek

University of Toronto, February 2012

Video by Spencer Barclay of Loading Doc Productions

Δεν υπάρχουν σχόλια: