Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Pt. Sharad Sathe: Raag Bhoop Bilawal

As part of our Studio Sessions Series, FEA set up a studio recording 
with Pt. Sharad Sathe in Pune. In this video he performs Raag Bhoop Bilawal.

Δεν υπάρχουν σχόλια: