Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

«Spatial Memory»

Η σπάνια ποιότητα της ζωγραφικής του Σαλταφέρου, διαφεύγοντας τώρα
από τον ελληνικό χωροχρόνο, ανασκάπτει και ανασυνθέτει τις στέρεες
προφανείς και αφανείς ευρωπαϊκές καταβολές της.

Εγκαίνια:  Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 / Ώρα: 20:00


Δεν υπάρχουν σχόλια: