Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Th. Greeting: The Nightingale for flageolet (XVII Century) / Conrad Steinmann

THOMAS GREETING [c. 1675]

I. The Nightingale

Conrad Steinmann (flegeolet)

1995 - DDD
Ricercar Music

Δεν υπάρχουν σχόλια: