Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

14,000-Year-Old Mammoth Tusk Found in Alaska

GARDEN CITY, NEW YORK—Live Science reports that a large, 
14,000-year-old mammoth tusk has been uncovered 
at Alaska’s Holzman archaeological site.


Δεν υπάρχουν σχόλια: