Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Antonín Dvořák: Requiem

Antonín Dvořák: Requiem

Autumn Festival of Sacred Music 2013

Bożena Harasimowicz / soprano
Jana Sýkorová / mezzosoprano
Tomáš Černý / tenor
Radosław Żukowski / bass

Slovak Philharmonic Choir
Blanka Juhaňáková / choirmaster
The Moravian Philharmonic Orchestra Olomouc
Jaromír M. Krygel / conductor

Δεν υπάρχουν σχόλια: