Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Gabriel Fauré-Requiem op. 48 (Complete)

Victoria de los Amgeles: soprano-Dietrich Fischer-Dieskau: baritone-Choeurs Elisabeth Brasseur-Henriette Puig-Roget: organ-Orchestre de la Société des Comcerts du Comcervatoire-Amdré Cluytens: conductor-1963-Introit et Kyrie-Offertoire-Sanctus-Pie Jesu-Agnus Dei- Libera me-In Paradisum 

Δεν υπάρχουν σχόλια: