Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

J. Schenck: Scherzi Muzicali Op.VI-Suite in A minor [Modo Antiquo-B.Hoffmann]

Johann Schenck 1660-after 1712

Suite (3) for Viola da gamba and B.C. ad libitum in A minor [Scherzi Musicali Op.VI]:

1. Preludium
2. Allemande
3. Courant
4. Saraband [adagio]
5. Gigue [presto]
6. Gavotte
7. Rondeau
8. Bouree [allegro]
9. Tempo di Passagallo

Bettina Hoffmann [viola da gamba]

Modo Antiquo
Alfonso Fedi [harpsichord]
Luca Franco Ferrari [viola da gamba]
Paolo Fanciullacci [violone]
Gian Luca Lastraioli [theorbo]

Δεν υπάρχουν σχόλια: