Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Κύπρος: αποχρωματισμοί - Lefteris Economou

Διάρκεια έκθεσης: 21 Aπριλίου - 30 Μαΐου 2017

Η έκθεση α π ο χ ρ ω μ α τ ι σ μ ο ί παρουσιάζει μια επιλογή έργων
του Λευτέρη Οικονόμου αλλά και σχετικού υλικού από τη συλλογή 
και το αρχείο που διαθέτει και διαχειρίζεται η οικογένειά του.


Δεν υπάρχουν σχόλια: