Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Om sweet Om sessions 1: Make a Wish

Make A Wish: performed by Rakkatak

Rakkatak is:
Anita Katakkar (tabla)
Samidha Joglekar (vocals)
Oriana Barbato (bass)
Carlos Lopes (guitar)

Sarode sample played by Steve Oda

Δεν υπάρχουν σχόλια: