Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Stelios Petrakis, Efrén López, Bijan Chemirani - A. A. A. A. A. A. A.


XIII Festival Murcia Tres Culturas
26 de octubre de 2012
Muralla de Verónicas, Murcia

Stelios Petrakis: lyra de Creta
Efrén López: rabab
Bijan Chemirani: zarb

Δεν υπάρχουν σχόλια: