Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Wagner Tannhäuser Ouverture und Venusberg - d'Avalos - Philharmonia Orchestra

Wagner Tannhäuser Ouverture und Venusberg (ed. Parigi 1861)
Francesco d'Avalos - Philharmonia Orchestra

Δεν υπάρχουν σχόλια: