Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Εγκατάσταση του Adrián Villar Rojas στο Λόφο Νυμφών

Ο ΝΕΟΝ αναθέτει στον Adrián Villar Rojas 
τη δημιουργία μιας νέας εικαστικής εγκατάσταση in situ, 
The Theater of Disappearance , στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: