Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

一代笛子宗师 - 陆春龄与丝弦五重奏音乐会(完整版)


日期:1992年11月9日

乐曲:梅花三弄/水乡新貌/鹧鸪飞/节日舞曲/喜报/月夜思亲人/行街/渔夫歌/乡村花园/友谊赞歌/阳关三叠/牧羊曲/电子游乐场速写/唐曲二首/跃龙/巴托克三首/欢乐的夜晚/天山之春

丝弦五重奏成员:

扬琴:郭敏清
琵琶:周丽娟
柳琴:吴强
古筝:王蔚
二胡:王莉莉

Δεν υπάρχουν σχόλια: