Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Ξεπεράστηκε η γραφειοκρατική εμπλοκή για την προστασία και ανάδειξη της Αρχαίας Ακρόπολης της Ρόδου

Χωρίς άλλες καθυστερήσεις θα συνεχιστεί η εκτέλεση τριών μεγάλων
και σημαντικότατων έργων του Υπουργείου Πολιτισμού που υλοποιούνται
με χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”


Δεν υπάρχουν σχόλια: