Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Egypt discovers new necropolis with 17 mummies

 CREDIT: AFP

Egypt's antiquities ministry says it has found 
a necropolis with at least 17 mummies near the southern city 
of Minya, the first such find in the area.


Δεν υπάρχουν σχόλια: