Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Rydvall // Mjelva // Jonsson // Haas - Cumberland Gap

Erik Rydvall, Olav Mjelva, Lena Jonsson, Brittany Haas
Recorded, filmed and edited by Petter Berndalen,
Playing With Music Recording Studio,
Stockholm, Sweden

Δεν υπάρχουν σχόλια: