Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Στερούν το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης

Τα κράτη της Ευρώπης περιορίζουν όλο και περισσότερο τη δυνατότητα των προσφύγων να ζήσουν μαζί με την οικογένειά τους, θεσπίζοντας αυστηρές προϋποθέσεις που στερούν το δικαίωμα της επανένωσης σε πολλούς πρόσφυγες και παρεμβάλλοντας γραφειοκρατικά εμπόδια που καθυστερούν πολύ τη διαδικασία ή την καθιστούν ανέφικτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: