Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Euphoria Revised

Εγκαίνια: Τρίτη 13 Ιουνίου 19:00

Με την υποστήριξη και συνεργασία του Πολιτιστικού Οργανισμού 
Eu-Japan Fest Japan Committee και των Οργανισμών ArTos Foundation, 
Artos Foundation Japan και του Artecitya eu project & network.

Read more: Euphoria Revised

Δεν υπάρχουν σχόλια: