Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Goddess heads

Life-size ceramic heads dating back 2,400 years
have been discovered in the ancient town of Porphyreon,
located in modern-day Jiyeh, Lebanon.


Δεν υπάρχουν σχόλια: