Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Αλέκος “My Island”

Η gallery genesis παρουσιάζει:
Αλέκος
“My Island”
Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής 
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Γιώργος Τζάνερης
Εγκαίνια: Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 / Ώρα 21:00
Διάρκεια έκθεσης: 29 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2017

Περισσότερα: https://allevents.in

Δεν υπάρχουν σχόλια: