Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Rast Violin Taksim - Michalis Kouloumis

Michalis Kouloumis performs a violin taksim on makam Rast.

Protaras, Cyprus, 2016

Filming/Editing/Production: Euripides Dikaios 

Ταξίμι Ραστ στο βιολί από το Μιχάλη Κουλουμή. 

Μακάμ Ραστ
Πρωταράς, Κύπρος, 2016

Κινηματογράφηση: Ευριπίδης Δίκαιος

More info about Michalis Kouloumis' music:

Δεν υπάρχουν σχόλια: