Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

This Explosion Was the Biggest Blast Before Atomic Bombs

On June 7, 1917, British forces detonated 19 massive mines 
beneath German trenches, blasting tons of soil, 
steel, and bodies into the sky.


Δεν υπάρχουν σχόλια: