Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

YAYLA - "Anathema ton aitio" - Teatro Echegaray, Sonseca 29/4/2016


YAYLA - "Anathema ton aitio" - Echegaray Teatro, Sonseca 29/4/2016

Sara Islán: Voice and bendir
Alexánder Pewló: Lavta
Natalia Martín: Bendir
Renzo Ruggiero: Santur
Diego López: Clay jar

Δεν υπάρχουν σχόλια: