Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Bana Waye - Sahara Desert Song

Song from Sahara desert video film in M'hamid, Morocco in January 2016

Said jallali: Drums and vocals
Jamal Sbaai: Vocals
Loli Cosmica: Charango and vocals
Hila Silasi: Guitar and vocals

Δεν υπάρχουν σχόλια: