Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

"Mali" Quartet Middelheim 2016

"Mali" played by the Ben Sluijs-Quartet Middelheim 2016

Bram De Looze: piano
Lennart Heyndels: bas
Dre Pallemaerts: drums

Δεν υπάρχουν σχόλια: