Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Takashi Yoshimatsu - Pleiades Dances, Kyoko TabePleiades Dances III, Op. 35
Pleiades Dances IV, Op. 50 12:26
Pleiades Dances V, Op. 51 27:04
Pleiades Dances I, Op. 27 42:02
Pleiades Dances II, Op. 28 55:15

Δεν υπάρχουν σχόλια: