Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Tico Pierhagen & Jeroen van Helsdingen

Jeroen van Helsdingen and Tico Pierhagen. Hilversum, The Netherlands June 2017

The music you heard were excerpts of compositions 
by Tico Pierhagen and Jeroen van Helsdingen.

Ode to McCoy Tyner by Jeroen van Helsdingen
Afrika! - four movements for two piano’s by Jeroen van Helsdingen
La Iluvia me encante la Iluvia by Tico Pierhagen.

Δεν υπάρχουν σχόλια: